Wiwiek Setya W. MS
NIP 19560424 198303 2 001 Wiwiek Setya W. MS
Email wiwiek@statistika.its.ac.id
Link Web Personal